PT Distribuční, s.r.o. je dceřinou společností Pražské teplárenské a.s. a zajišťuje výrobu a dodávky tepla a teplé vody v lokalitě Prahy 9. Jednotlivé zdroje, které slouží k výrobě tepla a teplé užitkové vody, tedy plynové kotelny a výměníkové stanice, spravuje společnost PT Distribuční, s.r.o. jednak na základě nájemních smluv s vlastníkem těchto zařízení, kterým je Městská část Praha 9 a jednotlivá bytová družstva.

Část zdrojů tepla naše společnost i vlastní. V případě provozu pronajímaných zdrojů tepla odvádí PT Distribuční, s.r.o. do rozpočtu Městské části Praha 9 finanční prostředky, které dále slouží na investice, opravy a další rozvoj správy tepelného hospodářství na Praze 9.