Mise společnosti

PT Distribuční zajišťuje teplo a teplou vodu v průběhu celého roku s ohledem na roční období tak, aby si odběratelé na Praze 9 užili maximální komfort. Jako samostatný subjekt společnost vystupuje v úloze dodavatele těchto služeb jednak pro správce budov a objektů, jednak pro různé podnikatelské subjekty, ať již se jedná o právnické nebo fyzické osoby a v neposlední řadě pro různá školská a zdravotnická zařízení.

Jednotlivé zdroje, které slouží k výrobě tepla a teplé užitkové vody, tedy plynové kotelny a výměníkové stanice, spravuje PT Distribuční na základě nájemních smluv s vlastníkem těchto zařízení, kterým je Městská část Praha 9. V rámci provozu a správy těchto zařízení PT Distribuční odvádí do rozpočtu městské části finanční prostředky, které dále slouží na investice, opravy a další rozvoj správy tepelného hospodářství na Praze 9.

Firemní profil 2018

Historie

PT Distribuční s.r.o., dříve Obchodní společnost Devátá energetická, s.r.o., Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9, byla založena dne 13. července 1992
pod tehdejším názvem MONTSERVIS – TERMO spol. s r.o. se sídlem na Praze 1, ulice Opletalova 45. Tento název vydržel společnosti až do 15. září 2007, kdy byla společnost v rámci připravovanéhoprojektu správy tepelného hospodářství pro Prahu9 přejmenována na Devátou energetickou, s.r.o

Obchodní společnost Devátá energetická, s.r.o., Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9 byla založena dne 13. července 1992 pod názvem MONTSERVIS – TERMO spol. s r.o. se sídlem na Praze 1, ulice Opletalova 45. Tento název vydržel společnosti až do 15. září 2007, kdy byla společnost v duchu připravovaného projektu správy tepelného hospodářství pro Prahu 9 přejmenována na Devátou energetickou, s.r.o.

Vlastnická struktura

Vlastnická struktura společnosti prošla od svého počátku řadou změn, až dne 3. 1. 2008 odkoupila obchodní společnost Devátá rozvojová a.s. 60,37 procent obchodního podílu od tehdejšího 100 procent vlastníka, společnosti MONTSERVIS PRAHA, a.s.

Kapitálový vstup společnosti Devátá rozvojová a.s., tedy společnosti, jejíž jediným akcionářem je Městská část Praha 9, do Deváté energetické, s.r.o., byl výsledkem naplňování vizí a záměrů Městské části Praha 9 v oblasti správy a provozu tepelného hospodářství těch zařízení, která jsou majetkem Městské části Praha 9.

Úkolem obchodní společnosti PT Distribuční, s.r.o. do budoucna je nejen dále poctivě nabízet odběratelům – občanům, institucím v Praze 9 – své služby a produkty a plnit své závazky a poslání vůči nim, ale také rozvíjet svoji činnost na území hlavního města.