PF 2022

PT Distribuční PF 2022

13.12.2022

Společnost PT Distribuční, s.r.o. přeje všem svým zaměstnancům, obchodním partnerům a přátelům příjemné a pohodové prožití letošních Vánoc a do roku 2022 pevné zdraví, osobní pohodu a trochu toho tolik potřebného štěstí 😊

Ilustrační fotografieVýměník U Rokytky PT Distribuční, s.r.o.

20.09.2021

Vážení zákazníci,

topná sezóna 2021/2022 je dnešním dnem – tedy pondělím 20.9. 2021 – zahájena. Postupně bude spuštěna jak soustava centrálního zásobování teplem, napojená na síť horkovodů Pražské teplárenské, a.s., tak i jednotlivé plynové kotelny v bytových domech i objektech občanské vybavenosti. Topná sezóna potrvá nepřetržitě do 31.5. 2022, v případě teplejšího počasí, kdy průměrná denní teplota vystoupí po dobu tří po sobě jdoucích dní nad hodnotu 13 °C a výhledově se nebude očekávat žádná změna, může být ukončena dříve.

PF 2021

 PT Distribiční PF 2021

18.12.2020

Společnost PT Distribuční, s.r.o. přeje všem svým zaměstnancům, obchodním partnerům a přátelům příjemné a pohodové prožití letošních Vánoc a do roku 2021 pevné zdraví, osobní pohodu a trochu toho tolik potřebného štěstí 😊

Nový název společnosti, nové logo:

20.11.2019

V souvislosti se změnou majetkových podílů ve struktuře naší společnosti jsme se přejmenovali z Deváté energetické, s.r.o. na PT Distribuční, s.r.o. U té příležitosti bylo zpracováno nové logo a celý jednotný styl vizuální komunikace naší společnosti.