Úspora tepla

ET – hodnoty, představení energetického programu:

Program ET – hodnoty je nástroj vyvinutý naší firmou pro denní kontrolu spotřeb tepelné energie určené k vytápění a přípravě TUV. Program vyhodnocuje venkovní teplotu, množství spotřebované užitkové vody a stanoví denní teoretickou spotřebu energie.

Tato teoretická spotřeba je porovnávána se skutečnou, naměřenou hodnotou vzhledem k venkovní teplotě. Použité venkovní teploty jsou stanoveny z meteorologické stanice. Jako pomocné údaje jsou zobrazovány hodnoty měřidla odběru TUV (m3) a spotřeby energie pro ohřev TUV (GJ).

Program ET – hodnoty je naší významnou pomůckou pro stanovení spotřeb pro příští období a zároveň plnohodnotnou náhradou pro stanovení spotřeb denostupňovou metodou.

Monitorovací systém

Monitorovací program poskytuje:

 • zobrazení aktuálního stavu VS
 • dálkové provedení korekcí
 • automatické hlášení poruchových a havarijních stavů
 • historické trendy

Dále náš monitorovací systém umožňuje komfortní sledování a zobrazování hodnot technologických veličin, jejich archivaci, signalizaci chyb a alarmních stavů. Dovoluje také operátorské ovládání technologie. Programový systém je navržen jako vysoce modulární prostředek, který umožňuje spolupráci s nejrůznějšími prvky technologie připojenými k monitorovacímu počítači.

Pro Vaše energetické zařízení tedy nabízíme:

 • po projednání s provozovatelem stanovení jednotlivých, samostatně vytápěných částí objektu.
 • na základě členitosti a náročnosti objektu spolupráci při zadání a projektové přípravě díla
 • realizaci stavby vašeho zdroje tepla včetně zajištění zkušebního provozu a vyregulování systému ÚT
 • provádění denní kontroly komponentů měření a regulace včetně odečtů kalorimetrických měřidel (mimo nedělí a svátků) s výstupem 1x měsíčně přehledná tabulka a graf spotřeby v relaci s venkovní teplotou a spotřebou TUV
 • pohotovostní službu pro odstranění poruchových a havarijních stavů a to i v mimopracovní době a svátcích
 • zapůjčení náhradního dílu pro zajištění provizorního provozu z vlastního skladu ND, který firma vybavila z důvodu dlouhých dodacích lhůt výrobců technologie
 • stanovení průběhu topných křivek pro jednotlivé odběrní místa včetně referenčního měření registračním teploměrem
 • provádění denního ON-LINE monitorování stavu výměníkové stanice včetně automatického hlášení poruchových stavů

Termokamera – diagnostika

 1. Použití termovize pro diagnostiku budov

Primární diagnostický proces pro určování tepelných vlastností obalu budovy je infračervené termografie. Lze ji použít při hledání tepelných ztrát i ztrát chlazení v důsledku špatné konstrukce, chybějící nebo nedostatečné izolace a pronikání vlhkosti. Náprava těchto defektů hraje důležitou roli při zvyšování energetické účinnosti budov a jejich konstrukční integrity.

 1. Použití termovize v elektrotechnice

Při měřeních na elektrických zařízeních se snímá infračervené záření vyzářené v oblasti nedokonalého spojení dvou vodičů, kterými protéká elektrický proud. Termovize je výkonný pomocník při kontrole a revizi elektrických rozvodů.

 1. Použití termovize v průmyslu

Teplotní změny mohou ukazovat na problémy v mnoha běžných oblastech a termokamera dovoluje rychle a jednoduše zkontrolovat povrchové teploty. Časté problémy lze zjistit ještě předtím, než budou provedena kontaktní měření.

Zdroj: http://www.fons-fl.cz/uspora_tepla.html
Přinášíme Vám zajímavosti, které již byly zveřejněny a velmi dobře redakčně zpracovány.