Jak se připravit na zimu

Zimní období znamená pro každou stavbu zátěž, ať již jde o nároky na vlastní konstrukci, tak na energetickou bilanci a koneckonců i bezpečnost provozu.

Co se tedy dá v nastávajícím chladném období podniknout, abychom nejen nevyhořeli, ale ani zbytečně neplýtvali energií a chovali se ke svému domovu šetrně

Bezpečnost v první řadě

Nové topné systémy jsou stále technicky vyspělejšími zařízeními, proto bychom měli zcela vyloučit jakékoli „domácí“ úpravy a „vylepšení“. V případě vzniku škody následkem neodborného zásahu budeme mít problém nejen aktuálně s vlastním provozem, ale také s získáním náhrady od pojišťovny. Na začátku topné sezóny by tedy měl topný systém projít alespoň základní kontrolou za přítomnosti odborníka. Lhůta povinné revize plynových spotřebičů je jeden až tři roky. Ekonomice provozu rozhodně neuškodí každoroční seřízení plynového zařízení.

Starší systémy a topidla sice možná nedisponují složitou elektronikou, neměli bychom ale podcenit možnost závady v důsledku opotřebování materiálu a zkontrolovat zejména vývody spalin a zaústění kouřovodu do komína. Podstatné je také umístění topidla v místnosti – bezpečná vzdálenost hořlavých předmětů od topidel anebo jejich dostatečná tepelná izolace zabrání katastrofě.

Komín chce svoje

Specifickou oblastí jsou komíny a komínové systémy. Platí, že každý typ topidla vyžaduje odpovídající odvod spalin, nelze proto libovolně měnit např. plynový kotel za topení na pevná paliva, aniž bychom patřičně neupravili komín. Pokud topíme uhlím nebo dřevem, usazují se na stěnách komínu spaliny a komín tak ztrácí tah. Může dojít až k jeho ucpání nebo i k požáru komínu. V jeho důsledku může komín prasknout požár se rozšíří na celý dům. Za stav komínů vždy odpovídá správce nebo majitel domu a v případě závad, které zjistí hasičská kontrola, hrozí až desetitisícové pokuty.

Pro bezpečný provoz plynového spotřebiče nebo kotle/kamen na pevná paliva je kromě výše zmíněných podmínek důležitý i dostatečný přívod vzduchu. Zvláště pokud jsme například měnili dveře a okna – a získali tak lepší vzduchotěsnost interiéru – může hrozit při nedokonalém spalování otrava oxidem uhelnatým.

Na co si ještě dát pozor:

 • vhodný otop – nepoužívat žádné palivo, které není pro daný typ topení určeno (guma, PET lahve, sláma, …)
 • nezatápět pomocí hořlavin, hrozí vznícení jejich par
 • správné zacházení se žhavým popelem

Jak udržet doma teplo

Zdrojem velkých ztrát tepla v zimním období jsou veškeré netěsnosti v obvodovém plášti domu. Pokud jsme již propásli možnost výměny starých okenních výplní nebo rozeschlých domovních dveří, měli bycho přistoupit alespoň k „doplňkovým“ řešením. Těsnění oken zvenčí zabrání pronikání vody a vlhkosti do bytu či domu. Problém starých dřevěných oken můžeme částečně vyřešit externími páskami. Ty díky svému tlaku zabraňuje pronikání vlhkosti do již ne tolik kvalitních spár. Externí izolace zabrání pronikání chladu mikromezerami.

Nejlepším izolantem ve vnitřní části oken je pěna či speciální tmely, které šetří teplo, ale snižují i hladinu hluku přicházejícího zvenčí. Vnitřní neboli interiérové těsnění by mělo být parotěsnou bariérou.

Další tipy:

 • pronikání chladu skrze staré netěsnící dveře omezíme, když před ně umístíme těžký závěs, vzduchová vrstva zabrání úniku tepla
 • závěsy a žaluzie na oknech poslouží nejen jako stínidlo, ale i jako tepelná izolace, v případě závěsu je důležité, aby končí několik centimetrů nad topným tělesem
 • nepodcenit izolaci stropu sklepa, ztráty touto cestou mohou dosáhnout více než deseti procent celkové tepelné energie vynaložené na topení
 • izolace garážových vrat, pokud je garáž uvnitř vytápěné budovy, může také přinést značnou úsporu

Nezapomeňme na „korunu stavby“

Před zimní sezónou je také zapotřebí věnovat náležitou pozornost často vzletně vzývané „koruně domu“ – střeše (a okapům). Závady se lépe (a levněji) řeší v příznivějším klimatickém období. Co je třeba zkontrolovat:

 • střešní krytinu
 • veškeré oplechování na střeše
 • zatmelení kolem spojů hran plechu s komínem a zdí
 • nátěry střešních oken
 • pokud je třeba, vyčistit plechy za komínem, vikýřem, nebo střešním oknem
 • kontrola starších střešních oken – může zatékat pod víko
 • u starších pozinkovaných okapů dát pozor na korozi a u plastových prověřit možné popraskání vlivem mrazu
 • kontrola sněhových zábran

Zdroj: http://www.realitynasiti.cz/cz/uspora-energie/jak-se-pripravit-na-zimu
Přinášíme Vám zajímavosti, které již byly zveřejněny a velmi dobře redakčně zpracovány.