PF 2023

PT Distribuční PF 2023

7.12.2022

Společnost PT Distribuční, s.r.o. přeje všem svým zaměstnancům, obchodním partnerům a přátelům příjemné a pohodové prožití letošních Vánoc a tepelnou pohodu po celý rok 2023. Samozřejmě pevné zdraví a mnoho štěstí ?

Návod jak ušetřit na topení 

Jak ušetřit na topení PT Distribuční

27.10.2022

„Vážení zákazníci,

přinášíme Vám struční návod jak ušetřit, leták ve formátu pdf je ke stažení ZDE, po stažení Vám půjde krásně vytiskout…

Děkujeme“

Formulář – žádost o příspěvek ke stažení

30.9.2022

„Vážení zákazníci,

vzhledem k platnosti nařízení vlády č. 263/2022 ( https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-263) o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo, bychom Vás chtěli informovat, že dle § 20 tohoto nařízení máte v případě zájmu o zohlednění příspěvku na teplo možnost o toto písemně požádat a sdělit nám veškeré náležité údaje vedoucí k jeho úspěšnému přidělení. Můžete k tomu využít dvojí cestu.

Nejpozději do 30. listopadu 2022

A) zašlete sken řádně vyplněného a oprávněnou osobou podepsaného formuláře, který najdete ZDE, na emailovou adresu prispevek@ptdistribucni.cz.

B) zašlete řádně vyplněný a oprávněnou osobou podepsaný formulář , který najdete ZDE, poštou na korespondenční adresu PT Distribuční, s.r.o., Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9 – Střížkov.

Prosíme, nezapomeňte na řádnou identifikaci vašeho odběrného místa/odběrných míst.

Děkujeme“

PF 2022

PT Distribuční PF 2022

13.12.2022

Společnost PT Distribuční, s.r.o. přeje všem svým zaměstnancům, obchodním partnerům a přátelům příjemné a pohodové prožití letošních Vánoc a do roku 2022 pevné zdraví, osobní pohodu a trochu toho tolik potřebného štěstí ?

Ilustrační fotografieVýměník U Rokytky PT Distribuční, s.r.o.

20.09.2021

Vážení zákazníci,

topná sezóna 2021/2022 je dnešním dnem – tedy pondělím 20.9. 2021 – zahájena. Postupně bude spuštěna jak soustava centrálního zásobování teplem, napojená na síť horkovodů Pražské teplárenské, a.s., tak i jednotlivé plynové kotelny v bytových domech i objektech občanské vybavenosti. Topná sezóna potrvá nepřetržitě do 31.5. 2022, v případě teplejšího počasí, kdy průměrná denní teplota vystoupí po dobu tří po sobě jdoucích dní nad hodnotu 13 °C a výhledově se nebude očekávat žádná změna, může být ukončena dříve.

PF 2021

 PT Distribiční PF 2021

18.12.2020

Společnost PT Distribuční, s.r.o. přeje všem svým zaměstnancům, obchodním partnerům a přátelům příjemné a pohodové prožití letošních Vánoc a do roku 2021 pevné zdraví, osobní pohodu a trochu toho tolik potřebného štěstí ?

Nový název společnosti, nové logo:

20.11.2019

V souvislosti se změnou majetkových podílů ve struktuře naší společnosti jsme se přejmenovali z Deváté energetické, s.r.o. na PT Distribuční, s.r.o. U té příležitosti bylo zpracováno nové logo a celý jednotný styl vizuální komunikace naší společnosti.